Adatkezelés

A Magyar Cserkészszövetség V., Dél-alföldi cserkészkerülete (továbbiakban: adatkezelő) kizárólag az esemény napján zajló programok adminisztrálával kapcsolatban kezeli a jelentkezések során megadott személyes adatokat. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő minden elvárható módon védi a programokra jelentkezettek személyes adatait.

Az adatkezelő:
Címe: 6720 Szeged, Dugonics tér 12.
Elérhetőségei:
Email: arvizinap.szeged[KUKAC]gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a regisztráció során   kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: A weboldalon (http://otker.cserkesz.hu/arvizinap) a programokra jelentkezésüket leadó látogatók

A kezelt adatok köre: a programokra jelentkező felhasználók által a regisztráció során megadott szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email)

Az adatgyűjtés célja:

  • Az Árvízi Emléknapra szervezett programok esetleges változásáról a kapcsolattartó értesítése
  • Létszámkorláthoz vagy korosztályhoz kötött programok adminisztrálása
  • Egyéb, a programok zavartalan lebonyolításához szükséges adatok tárolása (ételallergia, érkezés ideje, módja stb)

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Az Árvízi Emléknap főszervezői, a honlap adminisztrátora.

Az adatkezelés időtartama: a rendezvény napjától számítva 14 hónapig.

Az adatok közlője/tulajdonosa kérelmezheti az adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy soron kívüli törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

A rendezvényen való részvétel

A rendezvényen való részvételeddel, illetve a rendezvény helyszínére való belépéssel kifejezetten hozzájárulásod adod képmásodnak, hangmásodnak rögzítéséhez, azzal, hogy kizárólag a kifejezett beleegyezéseddel nevezünk meg.

Az adatok kezelője az MCSSZ V. kerület (képviselője a mindenkori kerületi elnök) szervezésében megvalósuló Árvízi Emléknap (képviselője a mindenkori főszervező). A kép- és hangfelvétel felhasználása a programmal összefüggésben valósul meg (tájékoztatás, sajtómegjelenés, a jövőbeni rendezvények népszerűsítése, a fotók nyilvánosságra hozatala), a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogaid tiszteletben tartásával.

A rendezvény során készített fénykép-, és videófelvételeket hozzájárulásod visszavonásáig kezeljük.

Kérdés, panasz esetén a szervezőkhöz lehet fordulni: arvizinap.szeged[KUKAC]gmail.com


c99
ataky escort antalya escort ili escort esenyurt escort beylikdz escort irinevler escort