Parancsnokok teendői

Az alábbiakban össze vannak gyűjtve a csapatparancsnokok teendői időrendben. Ezek ugyan bürokratikusnak tűnnek, ám fontosak ahhoz, hogy a szövetség rendesen működhessen.

A részleteket lásd:

Augusztus vagy szeptember

Évindító csapatvezetőség-ülés

Tevékenységek: a cserkészév megtervezése

 • asz. 24. §, szmsz. 8–9. §

A csapat felnőtt tagjainak ülése

Tevékenységek: a csapatparancsnok előző évi tartalmi és pénzügyi beszámolójának elfogadása; az adott évre szóló csapatmunkaterv és csapatköltségvetés elfogadása, 3 évenként csapatparancsnok-választás stb. Célszerű itt megválasztani a kerületi küldöttgyűlésbe delegált csapatküldötteket is.

Az egyszerűség kedvéért tartható (részben) egy időben az évindító csapatvezetőség-üléssel is.

 • asz. 25., 27. és 56. §, szmsz. 10., 36–40. §

 

A cserkészévben legalább 4-szer

Csapatvezetőség-ülés

(A négyből egy az évindító ülés). Természetesen többször is lehet (sőt ajánlott) összeülni.

 • asz. 24. §, szmsz.7. §

 

Január vagy február

Kerületi küldöttgyűlés. A csapatnak küldötteket kell választania, praktikusan augusztusban vagy szeptemberben. A csapatparancsnok automatikusan küldött, de választható helyette más is.

 • asz . 34. §

 

Január 31.

Éves jelentés beadása az ECSET-ben

 • asz. 43. § (2) k), szmsz. 18.§

 

Március 1.

Tagdíj behajtása a tagoktól a csapatkasszába

 • asz 15. §

 

Március 31.

Tagdíj átutalása a kerület bankszámlájára

 • szmsz. 5. § (1)

 

 

Július & augusztus

Beszélgetések a csapat vezetőivel

Az elmúlt cserkészév munkájának értékelése

 • asz. 57. § (1) c)–d)

Beszélgetések a következő cserkészévre kinevezendő vezetőkkel

Megállapodások megkötése

 • asz. 57. § (1) a)–b), asz. 22–23. §

 

 

Időponthoz nem kötött tevékenységek

A csapatvagyon leltárba vétele

 • asz. 26. § (1)

Megállapodás/-ok megkötése a fenntartóval/-kkal

Amíg nem kötöttünk megállapodást, addig nincs fenntartónk hivatalosan, legfeljebb a szokásjog alapján.

 • asz. 29. §, szmsz.9. § (2)

Tagok nyilvántartása az ECSET-ben (folyamatosan)

 • asz. 13–17. §, szmsz. 3. § (1), (4), (7)